CYSYLLTIADAU

HMP & YOI Parc

Heol Hopcyn John, Coity, Bridgend CF35 6AP

Tel: 01656 300200
General Fax: 01656 300316

Or visit www.g4s.com/en-gb

SUT I DDOD O HYD I NI

TRAVEL DIRECTIONS

Mae CEM a STI Parc wedi'w leoli ddim yn bell o Ben-Y-Bont, De Cymru. Find HMP Parc on the Map

Cyraedd yma

Trên

By train to Bridgend, 10 minute car / bus journey from station.

To plan your journey by public transport use:

 

Car:

O Lundain / y Gogledd
Teithio ar hyd yr M4 i Gyffordd 36. Gadewch y draffordd sy'n weddill yn lôn chwith y slipffordd. Ewch i'r chwith wrth y gylchfan (allanfa gyntaf). Cymerwch y chwith nesaf i mewn i Heol Hopcyn John, gan ddilyn arwyddbyst ar gyfer ‘Prison’. Teithio ar hyd y ffordd am oddeutu 500 llath. Mae HMP & YOI Parc ar ochr dde'r ffordd.

O Orllewin Cymru
Teithio ar hyd yr M4 i Gyffordd 36. Gadewch y draffordd yn weddill yn lôn dde'r slipffordd. Trowch i'r dde wrth y gylchfan (pedwerydd allanfa). Cymerwch yr allanfa gyntaf ar y gylchfan nesaf. Cymerwch y chwith nesaf i mewn i Heol Hopcyn John, gan ddilyn arwyddbyst ar gyfer ‘Prison’. Teithio ar hyd y ffordd am oddeutu 500 llath. Mae HMP & YOI Parc ar ochr dde'r ffordd. Maes parcio mawr am ddim o flaen y carchar. Parcio i'r anabl ar gael.

Upon arrival at HMP Parc:

HMP Parc map

There is a free visitors car park, to the right as you enter the prison grounds.

There is also a disabled visitors car park situated outside our Susan Ellis Visitors Centre.

Amseroedd agor Canolfan Teuluol Susan Ellis

Llun-Iau
08:00 – 19:15

Gwener, Sadwrn a Sul
08.00 – 16.30

Wedi cyraedd
Dewch I ganolfan teuluol Susan Ellis 30 munud cyn eich amser I fwcio mewn. Bydd rhaid i chi cael tynnu llun, a fydd hwn yn cael ei gadw ar ffeil am bwrpas huniaithiad ac yw ddefnyddio yn fewnol yn unig.

Bydd ymwelwyr cymdeithasol yn cael mynd a uchafswm o £30 (arian) I fewn i'r carchar er mwyn medru archebu diodydd a bwyd yn ystod yr ymweliad. Bydd loceri ar gael yn y ganolfan ymwelwyr I gadw eitemau personol. Bydd rhain yn sâff ac yn cynnwys bagiau, arian ac eitemau eraill.

Mae'r eitemau isod yn wahardd ar gyfer unrhyw ymwelydd;
 • Cyffuriau
 • Drylliau/bwledi/ffrwydron/unrhyw arf sarhaus arall.
 • Alcohol
 • Ffonau symudol
 • Camerau
 • Dyfeisiau recordio sain
 • Oriawr craff/ olrheinwyr ffitrwydd
 • Tobacco
 • Gormod o arian
 • Gormod o ddillad
 • Bwyd a diod
 • Offer gwybodaeth technoleg
 • Papur
 • Llyfrau
 • Offer
 • Lthyrau
 • DVD a CD's môr-leidr

Professionals Only

Legal face to face provision:

Monday – Friday: 9:00 – 10:00, 10:45- 11:45, 14:00 -15:00, 15:30 – 16:30.

To make a booking please email:

parclegalvisits@uk.g4s.com 

Legal video link provision:

Monday – Friday: 9:00 – 9.30, 12:00-12.30, 14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00.

To make a booking please email:

videolinkbookings.parc@uk.g4s.com

MEDIA CENTRE

For media enquiries please contact the G4S press office

IN AN EMERGENCY 24 HOURS​

Call 01656 300200 if you have an immediate or emergency concern about the welfare of a prisoner.

Other useful contact details:
 • Susan Ellis Family Visitors Centre: 01656 300202
 • Visitor Centre Family Workers Helpline: 01656 302817

 

Our Invisible Walls Family services team provides a range of information, guidance and support to families and friends of prisoners. You can call to speak to someone.

Invisible Walls Family Services Helpline: 01656 300351 or 01656 302813.

Or email our team on: invisiblewalls.familyservices@uk.g4s.com

Problems or complaints​

In the event that you wish to make a complaint please contact our Secretariat Team:

secretariat.parc@uk.g4s.com

cyCymraeg